SITE MAKEDONCI EDEN ZA DRUG, ZA AMANETOT MAKEDONSKI!

Makedoncite i Makedonija se pod agresija po site osnovi i od site strani, od stranski mešetari i od domašni (neo)vrhovisti i kolaboracionisti. I nema alternativ protiv ova zlo, osven bezuslovno obedinuvanje vo odbrana na imeto na državata i identitetot na nacijata, zatoa što vo edinstvoto e silata, samo taka možeme da opstoime, svoi na svoeto za navek da ostaneme…

I kako što Vilijam Gledston (roden na 29 dekemvri 1809 godina, upokoen na 19 maj 1898 godina) četirikratniot britanski premier, vo vrska so makedonskoto prašanje, na 19 januari 1897 godina rekol: “Zošto da ne bide Makedonija na Makedoncite, kako što e Bugarija na Bugarite i Srbija na Srbite?“ Taka i denes, zošto da ne sme – Site Makedonci eden za drug?! Zošto ne i denes da ne bide: Makedonija na Makedoncite?! Ne, protiv drugite, tuku vo mir i ljubov, vo koegzistencija i tolerancija so site, ednostavno, zatoa što: Bez Makedoncite, Makedonija nema da ja bide, pandorinata kutija kako crna dupka na Balkanot ḱe gi progolta site!

Pa, namesto spomen za zaginatite i upokoenite od site vojni vo Makedonija i za Makedonija, vo spomen na site okupacii vrz Makedonija, vo spomen na site genocidi vrz Makedoncite, amanetot Makedonski!

… Makedonskata sveta zemja kojašto Vie so makedonska krv ja okupiravte, ne Vi ja prodadovme, nitu Vi ja podarivme! Taa nikogaš nema da bide Vaša!

Čuvajte ja, počituvajte ja, sakajte ja, obrabotuvajte ja, no znajte, deka utre, koga Vašite deca ḱe si igraat, vo sekoe potoče, vo sekoja reka, pod sekoe drvo, pod sekoj kamen, živeat duhovite na našiot dreven narod Makedonski!

I naskoro, mnogu pobrgu otkolku što Vie možete i da si pomislite, duhot na semoḱniot naš Vrhoven Bog Makedonski – Makedon, ḱe sleta nad ovaa zemja i so svojot zdiv ḱe gi otkorne plitko zakopanite koski na Vašite mrtvi pretci i ḱe gi isfrli preku Sinoto, Beloto i Crnoto More, vo Azija i Afrika, onamu od kade što došle, a našeto seme kako Feniks povtorno ḱe nikne na svojata sveta zemja Makedonija!

Ne potkrevajte go Armakedon…

Makedonija od iskonot do beskrajot! Makedonija večna! Amin!


This article brought to you by;

Macedonian Human Rights Movement International

By | 2017-12-02T12:25:49+11:00 December 2nd, 2017|Latest News, News by Todor Petrov|0 Comments