2 01, 2019

Мизерија…. Пред Нова Година!

By | 2019-01-03T14:10:36+11:00 January 2nd, 2019|Latest News, Opinions|Comments Off on Мизерија…. Пред Нова Година!

Nikolina Popovska Во последниве пет години во Македонија се случуваат разно разни преседани и напади врз демократијата и врз човештвото какви што историјата не памети. Глобалофашистите се решени да уништат еден од најдревните народи на светот Македонците. Зошто? Одговорот ќе го оставам на вас драги читатели да го толкувате како ви одговара. Но мислата ми [...]