MAKEDONSKA ZAEDNICA VO ZAPADNA AVSTRALIJA so Jessica Stojkovski

LABURISTIČKATA PARTIJA NA ZAPADNA AVSTRALIJA NA PREDLOG NA PRATENIČKATA DŽESIKA STOJKOVSKI USVOI REZOLUCIJA ZA PRIZNAVANJE NA MAKEDONIJA POD NEJZINOTO IME!

27 avgust 2017 godina, Pert, Zapadna Avstralija – Na parlamentarnite izbori vo Zapadna Avstralija, održani Mart godinava, Makedonskata snaa Džesika Stojkovski, sopruga na Makedonecot Siljan Stojkovski, stana pratenik vo Zakonodavnoto sobranie na Zapadna Avstralija, od Laburističkata partija, od izbornata edinica Kingsli vo Pert. Džesika po poteklo e od Anglija, majka na dve deca, no kako makedonska snaa odlično go zboruva makedonskiot jazik.

Makedoncite vo Zapadna Avstralija bezrezervno i’ ja čestitaa pobedata, so nadež deka ḱe pridonese za Makedonskata zaednica vo Zapadna Avstralija i vo Avstralija voopšto.

Rezultatite od rabotata na prateničkata Džesika Stojkovski za Makedonskata zaednica vo Avstralija i Republika Makedonija veḱe se evidentni.

– Denes mi pretstavuvaše čest da predložam Rezolucija na Konferencijata na Laburističkata partija na Zapadna Avstralija kojašto pomina bezrezervno. So Rezolucijata se povikuva Sojuznata vlada na Avstralija da ja priznae Makedonija kako Makedonija, a ne kako “poranešnata Jugoslovenska Republika Makedonija“, – izjavi denes pratničkata Džesika Stojkovski, posle održuvanjeto na Godišnata nacionalna konferencija na Laburističkata partija za Zapadna Avstralija.

Svetskiot Makedonski Kongres – Avstralija i Svetskiot Makedonski Kongres i’ izrazija bezrezervna blagodarnost na Džesika Stojkovski za nejzinata rabota i Rezolucijata za Makedonija.

Na predlog na Svetskiot Makedonski Kongres – Avstralija, 27 Generalno Sobranie na Svetskiot Makedonski Kongres održano na 5 avgust 2017 godina vo Skopje na prateničkata Džesika Stojkovski i’ go dodeli najvisokoto semakedonsko priznanie, počesnata titula Makedonski Senator.

Vo Rezolucijata za Makedonija, kojašto e del od trigodišnata programa za rabota na partijata, se veli: “Konferencijata go istaknuva izvonredniot pridones na Makedonskata zaednica vo Zapadno-avstraliskoto i Avstraliskoto opštestvo. Nivniot pridones ja zbogati našata zaednica i pridonese kon zbogatuvanje na vrednostite na Laburističkata partija. Tie se primer na seopšiot pridones kojšto site migranti i begalci go storile vo Zapadna Avstralija.”

Konferencijata potvrduva deka Avstralija e edna od retkite zemji vo svetot koja sè ušte go koristi terminot poranešna Jugoslovenska Republika Makedonija vo odnosite so Makedonija, što ne e slučaj so drugite republiki na poranešna Jugoslavija.

Konferencijata potvrduva deka so ova se vrši navreda na Makedonskata zaednica i deka, kako prioritetno prašanje, Sojuznata vlada i sekoja idna Federalna vlada na Laburističkata partija treba da go otfrli prefiksot “poranešna Jugoslavija” i da gi zadrži samo zborovite Republika Makedonija.

Konferencijata, isto taka, ja povikuva Federalnata Vlada na Laburistite da go razgleda prašanjeto za otvoranje na Avstraliska ambasada vo glavniot grad na ovaa država, za da im služi na interesite na Avstralija vo poširokiot region.

Jessica Stojkovski MLA

 

EARLIER PRESS RELEASE

The Australian Labour Party in Western Australia held its conference in Perth, Western Australia and the following resolution was adopted as part of the party platform in Western Australia for the next 3 years.

Conference notes the outstanding contribution the Macedonian community has made to West Australian and Australian society. Their contribution has enriched our community and added to the diversity that Labor values absolutely. They are an example of the more general contribution all migrants and refugees have made to Western Australia and Australia.

Conference notes Australia is one of the few countries in the world that still uses the term Former Yugoslav Republic of Macedonia in its relations with Macedonia and not with the other republics of what was once called Yugoslavia.

Conference notes that the Macedonian community takes offense at this and that as a matter of priority the Federal Government and any future Federal Labor Government should drop the prefix “former Yugoslav” and retain the words “Republic of Macedonia”.

Conference also calls for a Federal Labor Government to consider the opening of an Australian Embassy in the nations’ capital to serve Australia’s interests in the wider region.

The motion was supported by Jessica Stojkovski who is a member of the Western Australian Parliament.

The Macedonian honorary consul in Western Australia Zoran Coseski welcomed this resolution and said that “it was a step in the right direction for social justice.”

Jessica with Macedonian Honorary Consul in Western Australia Zoran Coseski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For all Media Enquiries

Please contact National Director 

for Media & Public Relations

Julie Corby

 

 

By | 2017-08-28T03:26:09+10:00 August 28th, 2017|Latest News|0 Comments